A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
D'orville, Albert Pravděpodobně jezuita (zřejmě Belgičan), r. 1661 přišel společně s J. Grueberem...více
da Ascoli, Giuseppe 1707 ve Lhase
da Tours, Francesco Maria 1707 ve Lhase
Dalgleish, Andrew
(1853-1888)
Společník A. Careyho, v roce 1888 byl zavražděn v průsmyku Karakorum.
Das, Sarat Chandra Pundit, Bengálec, předloha pro Kyplingova Kima, pobýval v Tibetu 2x. V r. 1879 žil nějakou dobu...více
David-Néelová, Alexandra
(1868-1969)
Francouzská cestovatelka a spisovatelka. Během studií v Paříži ji zaujala orientalistika a buddhismus,...více
Deasy, Henry Hugh Peter (1866-?) Major britské armády, cestovatel a automobilový závodník. Na sklonku 19. století významně přispěl...více
della Penna, Francesco Orazio (Horace) Představený kapucínské mise, která dorazila do Lhasy v r. 1719. Postavili zde kapli a hospic a mnoho...více
Desideri, Ippolito Jezuita, 1716-1721 (?) ve Lhase, kde se objevil těsně po kapucínech (rozpor s Neelovou!), načež...více
Dutreuil de Rhins, Jules Léon (1846-1894) Francouzský cestovatel a geograf. Prováděl výzkumy v Africe a především ve střední Asii. Vyšel...více