A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Gabet, Joseph (1808-1853) francouzský misionář lazaristického řádu, představený R. E. Huce. Pocházel...více
Gonzales de Clavijo, Ruy (okolo r. 1400) Španělský šlechtic, komoří kastilského krále Jindřicha III. Jako jeden ze tří královských...více
Grabczewski, Bronislaw
(1855-1926)
Polský topograf, etnograf, podróżnik i odkrywca w służbie rosyjskiej. Generał lejtnant armii Imperium...více
Grenard, Fernand
(1866)
Francouzský cestovatel, doprovázel Dutreila de Rhinse na výpravě do Východního Turkestánu a Tibetu...více
Grueber, Johannes Jezuita (zřejmě Rakušan), r. 1661 přišel společně s A. d'Orvillem do Lhasy...více
Grumm-Gržimajlo (Rus, není v Masarykovi)