A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Pěvcov, M. V. 1889-1890 výprava do Tibetu
Polo, Marco Autor nejznámějšího středověkého cestopisu. Měl informace o Tibetu, stejně jako jeho předchůdci,...více
Potanin, G. N.(?)
Pozdnějev, A. M.
(1851-1920)
Ruský mongolista a mandžuista, přeložil a vydal Monkodžujevovy zápisky z...více
Prževalskij, Nikolaj Michajlovič systematický výzkum střední Asie, podnikl celkem čtyři velké expedice, na počátku páté onemocněl...více