A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Van der Putte, Samuel Holandský kupec, na svých obchodních cestách mezi Indií a Pekingem se 2x zastavil ve Lhase (1725-1736)...více
Vilém z Rubruku (1215-1270) Vyslanec francouzského krále Ludvíka IX. Svatého k Mongolům. O své cestě sepsal podrobnou zprávu,...více