A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Malcolm společník Wellbyho?
Manning, Thomas V letech 1811-1812 uskutečnil výpravu přes Bhútán do Lhasy, kam jako první Evropan (?) skutečně...více
Markham, Sir Clements popsal cesty Littledalea, Manninga...
Monkodžujev, Badža-bagš Kalmycký mnich, uskutečnil v letech 1892-1893 cestu do Tibetu, během níž navštívil Lhasu a Tašilhünpo....více
Montecorvino, Johanes de společník Oldřicha z Pordenone,
Montgomerie, Thomas George
(1830-1878)
plukovník, r. 1867 uložil třem punditům, aby zhotovili mapu území, ležícího na sever od j. ...více
Montgomery Mc Govern, William

Autor knihy "V přestrojení do Lhasy" (česky 1927).

Moorcroft, Thomas
Noël, J. B. L. Kapitán, hrdina tajné britské mise do Tibetu v r. 1913, kam se dostal převlečen za poutníka. (...více
Odorico Pordenone
(1286-1331)
(Oldřich z Pordenone, Oldřich z Furlánska, Odorik z Pordenone). Františkánský cestovatel, původem...více
Ondřej z Lonjumel (Andreas z Longjumeau, Andrew of Longumeau) Francouzský vyslanec Ludvíka IX. Svatého k velkému chánovi do města Karakorum. Na cestu se vypravil...více
Orleánský, Bedřich (Jindřich?) fr. princ
Orville, d' (Dorville) kam patří podle abecedy, uá?
Pěvcov, M. V. 1889-1890 výprava do Tibetu
Polo, Marco Autor nejznámějšího středověkého cestopisu. Měl informace o Tibetu, stejně jako jeho předchůdci,...více
Potanin, G. N.(?)
Pozdnějev, A. M.
(1851-1920)
Ruský mongolista a mandžuista, přeložil a vydal Monkodžujevovy zápisky z...více
Prževalskij, Nikolaj Michajlovič systematický výzkum střední Asie, podnikl celkem čtyři velké expedice, na počátku páté onemocněl...více
Rawling, Cecil Důstojník britské armády, badatel v Tibetu, člen Younghusbandovy výpravy do Lhasy. Už předtím,...více
Rijnhartová, Susie
Ritter Podle Hedina autor nějakého díla o kapucínských misiích v Tibetu (?).
Roborovskij, V. I. poručík carské armády, doprovázel Prževalského na třetí a čtvrté výpravě jako pomocník...více
Rock, Joseph Zpravodaj National Geographic v Číně
Rockhill, William Woodville Američan, v přestrojení za putujícího lámu se dvakrát neúspěšně pokusil dostat do Lhasy po...více
Roerich, Nikolaj Konstantinovič (1874-1947)

Ruský malíř, archeolog a okultista. Studoval umění v Petrohradě, v Rusku proslul především...více