A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
adžo (a-džo) starší bratr; též zdvořilé oslovení "pane".
Agni hinduistický bůh ohně; tib. Melha (Me-lha).
Ahnenerbe Původně soukromá studijní společnost zabývající se zkoumáním dědictví předků, založená...více
akhu (a-khu) strýc z otcovy strany; též zdvoř. oslovení dospělých mužů, těšících se obecné autoritě...více
alag (a-lags) v amdoském nářečí totéž co "lama".
ama (a-ma) žena, matka (obyč.).
Amdo (A-mdo) historický název někdejšího severovýchodního Tibetu; dnešní čínská provincie Čching-cha...více
Amitábha-Amitájus mystická dvojice jednoho a téhož božstva, buddhy Amitábhy a jeho duchovního "reflexu" Amitájuse,...více
amthag (am-phrag) "kapsa" vzniklá na hrudi přepásáním mírně vykasaného roucha; zaňadří. Tradiční oblek Tibeťanů...více
ane (a-ne) teta (žena otcova bratra); též zdvoř. oslovení lamaistických mnišek, případně manželek ženatých...více
ani (a-ni) lamaistická mniška, jeptiška.
Arkatag pohoří v severním Tibetu, páteř Kuen-lunu
bag (bag) každodenní strava Tibeťanů, kulička uválená z campy namočená v čaji s máslem, popř. ve vodě...více
Baljul (Bal-jul) "Země ovčí vlny", tibetský název Nepálu.
banag gönpa (sbra-nag dgon-pa) v amdoském nářečí "kočovný" klášter, v němž jsou mnišské příbytky nahrazeny plstěnými...více
bardo (bar-do) dosl. "mezi dvojím", tzn. stav mezi smrtí a znovuvtělením do nějaké bytosti, trvající zpravidla...více
Barkor (Bar-skor) dosl. "Vnitřní okruh", spleť ulic ve středu města Lhasy.
bódhisattva (skrt.) dosl. "ten, jehož bytím či podstatou (sattva) je procitnutí (bódhi)". Dokonalá bytost, která se...více
bön (bon) původní, předbuddhistické náboženství Tibetu, známé v Evropě pod názvem Bönismus ve své...více
bönpo (bon-po) stoupenec bönistického náboženství, bönista; příslušník duchovního stavu bönistické církve....více
Brahmaputra řeka
Buchain-gol řeka v severním Tibetu.
Buddha titul (nikoli jméno) zakladatele buddhismu, Inda Sidhárthy z rodu Šákjů, známého též pod jménem...více
bumo (bu-mo) dcera, dívka (obyč.).
Buptsang-tsangpo řeka pramenící na severních svazích Transhimálají, ústí do severních solných jezer bez odtoku....více