A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
Cajdam oblast pouští a slaných močálů severně od Kuen-lunu, stejnojmenné město.
čam (lčam) vdaná žena, manželka; v osloveních nejčastěji ve spojení čam kušo, "milostivá paní".
čampa viz campa
campa (rcam-pa) též čampa, tsamba. Ječná mouka, umletá z upražených zrn. Jí se nejčastěji smíchána s čajem...více
cän (bcan) zlí duchové přinášející lidem rozmanité nemoci.
Cang (Gcang) název západní části centrálního Tibetu (tzv. Zadní Tibet) se správním centrem v Žikace.
Čangpal (původní ortografie není z francouzského přepisu Tchangpal
Cangpo řeka, horní tok Brahmaputry.
Čänräzig (Spjan-ras-gzigs) lamaistické božstvo, bódhisattva "Pronikavého pohledu" (Avalókitéšvara), symbol nekonečného...více
Cari (Ca-ri) lokalita jihovýchodně od Lhasy ve velkém ohbí řeky Cangpo (Gcang-po, Brahmaputra), známé poutní...více
Cchädam (Cchwa i-dam) bažinatá oblast v severozápadní části provincie Čching-chaj.
ccham (mcchams) ústraní, do něhož se čas od času uchylují zbožní lamaisté, aby se věnovali rozjímání a...více
cchamkhang (mcchams-khang) malá komůrka, v níž se cchampa věnuje "duchovnímu cvičení".
cchampa (mcchams-pa) dosl. "ten, kdo žije v ústraní" a koná "duchovní cvičení".
cchawo (ccha-bo) 1. vnuk; 2. synovec, bratrův syn.
Ccheringma (Cche-ring-ma) osobní jméno s významem "dlouhověká".
cchonaglu (mccho-nag-klu) dosl. "drak či had z černého jezera"; démonické bytosti z kategorie lu, žijící na dně jezer...více
cchongpa (cchong-pa) obchodník, kupec.
cchongpön (cchong-dpon) samostatný obchodník s vlastním obchodem, případně i filiálkami, zaměstnávající zřízence...více
Čerku (asi Skje-dgu, resp. -rgu?) místní jméno v amdoské oblasti.
Cethang (Rce-thang) město ve východní části Předního Tibetu na pravém břehu řeky Cangpo (Brahmaputra).
Čhamdo (Čhab-mdo) důležité karavanní centrum ve Východním Tibetu (Kham), známé též pod čínským jménem Č...více
čhang (čhang) alkoholický nápoj vyráběný nejčastěji z ječmene, ale též z rýže a jiných substancí.
Čhangthang (Bjang-thang) dosl. "Severní pláň", název rozsáhlého vysokohorského plató v severním Tibetu; celá oblast...více
čhiling (phji-gling) dosl. "cizozemci", cizinci, zejména Angličané.