A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
dákiní (skrt.) Nebeské víly, nadpřirozené bytosti z kategorie čhökjongů. Řečí dákiní se myslí ty pasáže...více
dalajlama (z mong. dalaj, "oceán" + tib. bla-ma, "lama") titul nejvyššího duchovního a světského představitele Tibetu, pokládaného za převtělence bódhisattvy...více
dälog (das-log) dosl. "ten, kdo přichází ze záhrobí". V Tibetu se stává, že někteří lidé, když upadli do...více
damngag (gdams-ngag) dosl. "rada, pokyn, směrnice", užíváno však ve smyslu "přikázání, nauka"; vztahuje se pak na...více
Dämodžong (Bras-mo-ldžongs), též Dändžong (Bras-ldžong) dosl. "Země rýže", tibetský historický název pro Sikkim.
Dangra-jum-tso svaté jezero ve středním Tibetu
dapa (grwa-pa) dosl. "školák", nejnižší kategorie tibetských mnichů; přeneseně pak obecné pojmenování všech...více
Däpung (Bras-spungs) dosl. "hromada rýže", velký klášter sekty Gelugpy západně od Lhasy (zal. 1416).
Darcendo (Dar-rce-mdo) čín. Ta-ťien-lu, důležité dopravní a obchodní centrum v čínsko-tibetském pomezí (pozdější...více
de (bre) jednotka hmotnosti; původně objem jamky, vyšlápnuté kravským kopytem.
Dečhen (Bde-čhen) místní jméno, lokalita vzdálená asi 25 km východně od Lhasy na jižním břehu řeky Kjičhu....více
demo (dred-mo) medvěd.
di (bri) kráva jaka, jačice.
di kä daggi thöpa dü čigna (di skad bdag-gis thos-pa dus gčig-na) dosl. "tato slova jsem slyšel: jednoho času když...", stereotypní začátek buddhistických súter,...více
dogpa (brog-pa) Tibetští pastevci, kočující se svými stády po náhorních planinách.
Dolma (Sgrol-ma) osobní jméno s významem "vysvoboditelka".
doma (gro-ma) sladké brambory, připomínající svou chutí jedné kaštany.
Domo (Gro-mo) městečko v tibetsko-sikkimském pohraničí, důležité karavanní středisko. Z map známější...více
dompa (dom-pa) délková míra zvíci rozpjatých paží; sáh.
dönňer (mgron-gňer) funkcionář uvádějící návštěvníky k audiencím (zejména u dalajlamy, ale i světských hodnostářů);...více
dordže (rdo-rdže) malé rituální žezlo ve tvaru hromoklínu, nezbytná součást téměř každého náboženského...více
Dordže Džigčhe (Rdo-rdže Džigs-bjed) zastrašující ochranné božstvo z kategorie jidamů. Zobrazován obvykle s několika hlavami, z nichž...více
dsong viz dzong
dü (bdud) kategorie zlých duchů, považovaných za úhlavní nepřátele buddhistické víry.
dubthab (sgrub-thabs) metoda "krocení" zlých duchů a jejich "přinucení" vstoupit do služeb člověka. Zvláštním druhem...více