A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
Ga (Sga, resp. Lga) kraj v severozápadní části Khamu v blízkosti hranic Čching-chaje.
gale pheb (ga-le phebs) dosl. "jdi, resp. jděte pomalu!", zdvořilý pozdrav na rozloučenou s těmi, kdo odcházejí ("šťastnou...více
gale žugdändžag (ga-le bžugs-gdan- džak) dosl. "usedni, resp. usedněte pomalu!", běžný pozdrav při rozchodu s hostitelem.
Gandän (Dga -ldan) jeden ze tří největších klášterů vládnoucí sekty Gelugpy, ležící asi 40 km severovýchodně...více
Gang Tise (Gangs Ti-se) posvátná hora tibetských buddhistů v okolí jezera Mapham-ccho (Ma-pham mccho; skrt. Manasaróvar)...více
gangri tibetský název pro hory pokryté věčným sněhem.
Gangri Mountains Saundersův název pro hypotetické pohoří ležící za Himálajem.
garpön (sgar-dpon) obchodní zástupce, "agent"; jeho kancelář bylo možno dříve spatřit téměř v každém větším...více
gegän (dge-rgan) učitel, obvykle u začátečníků mnišské dráhy, mnichů-dapů.
gelong (dge-slong) dosl. "ctnostný žebrák". Tímto termínem se v Tibetu označují mniši, kteří prošli s úspěchem...více
Gelugpa (Dge-lugs-pa) dosl. "sekta ctnostné řehole", založená počátkem 15. stol. Congkhapou, nazývaná též "žlutá"...více
geše (dge-bšes) učená hodnost tibetských mnichů, získávaná na základě úspěšné veřejné disputace na náboženská...více
gjalcchän (rgjal-mcchan) dosl. "emblém vítězství", nejčastěji kuželovitý předmět (dřevěný či kovový), zdobený...více
gjaling (rgja-gling) dechový hudební nástroj, připomínající píšťalu či hoboj.
gjalmo (rgjal-mo) královna; také žena gjalpova, tedy asi "paní vládcová.
gjalpo (rgjal-po) král; v běžné mluvě vůbec označení každého, i menšího vládce.
gjalpo čhungčhung (rgjal-po čhung-čhung) dosl. "maličký, tj.bezvýznamný král"; "králíček" (hanlivě).
gjalsä (rgjal-sras) "princ", syn gjalpův.
Gjamda (Rgja-mda ) město ležící asi 200 km východně od Lhasy na důležité silnici, spojující Tibet s vnitřní...více
gjängab (rgjan-sgab) ozdobné sukno se vzorkem vyšitým barevným hedvábím.
gjapön (brgja-dpon) vojenská hodnost, dosl. "velitel oddílu o 100 mužích", "setník".
gje (gjed) Almužna, v pěnězích či naturáliích, kterou dostávají kláštery, případně jednotliví mniši...více
gju (rgju) prvotní či hlavní příčina (vzdálená), která je určující, na rozdíl od kjen, příčiny druhotné...více
gjüpa (rgjud-pa) mnich, který se obírá tantrickými naukami a rity; mág, tantrik. Ve větších klášterech bývá...více
Gog a Magog ???"pekelné národy" zahnané na dálný východ Alexandrem Velikým, podle proroctví se objeví a...více