A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
jacchän (ja-mcchan) div, zázrak; něco kromobyčejného, fantastického.
jak (g.jag) ve starší literatuře též yak, dlouhosrstý horský skot nápadný chrochtavým hlasem (Bos grunniens),...více
jäkhjil (g.jas- khjil) vlastně dungkar jäkhjil (dung-dkar g.jas- khjil), "pravotočivá ulita", považovaná v Tibetu za obzvlášť...více
jamen (čín. z mandžuštiny) obecní kalendář; úřadovna místních čínských úřadů (před vznikem ČLR).
Jarlung (Jar-lung, resp. -klungs) kraj v jihovýchodním Tibetu se správním centrem v Cethangu, na pravém břehu řeky Cangpo. Pokládán...více
Ješe Cchogjal (Je-šes Mccho-, resp. Ccho-rgjal) osobní jméno; jedna ze dvou žen Padmasambhavových, zobrazovaná po jeho pravici. Viz též Mand...více
Ješe Künzang (Je-šes Kun-bzang) osobní jméno s významem "moudrost a všedobro".
Ješe-ngadän (Je-šes lnga-ldan < ilga-dang-ldan-pa) dosl. "obdařený Paterou moudrostí" (skrt. Paňčadžňána), epiteton lamů-převtělenců ngarongského...více
Ješu Mašika (Je-šu Ma-ši-ka) Ježíš Kristus (Mesiáš) v tibetské transkripci zavedené protestantskými misionáři.
jezuité ???
jidag (ji-dwags) nešťastné bytosti, jež se v důsledku špatných skutků spáchaných v předchozích životech zrodily...více
jidam (ji-dam) kategorie "ochranných božstev", nadaných mocí nad zlými duchy.
Jongdän (Jongs-ldan) dříve psán též Yongden osobní jméno s významem "ten, jenž má vše, dokonalý".
Jöntän Gjamccho (Jon-tan Rgja-mccho) osobní jméno s významem, "oceán dokonalých vlastností".
jum (jum)

Matka; žena, manželka (zdvoř.). Viz též sang jum.

jum čhenmo (jum čhen-mo) dosl. "velká matka", metaforické označení mahájánské "bible" Pradžňápáramity, neboli nauky...více