A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
Kagjüpa (Bka -rgjud-pa) lamaistická sekta založená Marpou Čhökji Lodöm (Mar-pa Čhos-kji Blo-gros, 1012
Kailás Posvátná hora u jezera Manasaróvar, tradiční poutní místo. Hora Kailás, ležící v západním...více
Kailas Range Burrardův název pro hypotetické pohoří ležící za Himálajem.
Kalzang (Skal-bzang) osobní jméno s významem "dobrý osud".
Kampa (Skam-pa) místní jméno v jižním Tibetu.
Kan-su provincie v západní Číně (hlavní město Lan-čou), z velké části osídlená tibetským obyv...více
Kang-rinpoče hora Kailas (viz)
kangling (rkang-gling) hudební nástroj dechový, vyrobený z lidských stehenních kostí; používán při náboženských...více
kapucíni mužský řeholní řád, který vznikl z větve observantů řádu františkánského r. 1525, aby obnovil...více
Kara-nor "Černé jezero", leží v severním Tibetu.
karzä (dkar-zas) dosl. "bílá strava", tzn. bezmasé, postní jídlo.
Kašmír oblast na hranici Pákistánu, Indie a Číny. V minulosti platil Kašmír za ráj a přitahoval turisty...více
kchang (čín.) v čínských domácnostech, zejména na venkově, nízký hliněný "gauč" při jedné stěně či...více
khabzä (kha-bzas, resp. -zas) jídlo, potrava (obecně). V jižním Tibetu se pod pojmem khabzä rozumí sladké pečivo smažené...více
khänpo (mkhan-po) opat kláštera; též představený klášterní školy, případně některé z jejích fakult (např....více
kharpa (mkhar-pa) samostatný příbytek uvnitř kláštera, patřící lamům-tulkuům a sloužící někdy pohostinským...více
khatag (kga-btags) obřadní hedvábná stuha, vyměňovaná na znamení úcty, případně jako projev díků, přání...více
khjen (mkhjen), případně khjenno (mkhjen-no) zvolání: Ó! Kupř. kušo khjen!, "ó, pane!", lama khjenno!, "ó, lamo!".
kjabgön rinpočhe (skjabs-mgon rin-po-čhe) dosl. "vzácný ochránce".
kjabsu čhio! (skjabs-su mčhi o) dosl. "utíkám se pod ochranu", rozumí se pod ochranu Tří skvostů (Könčhog sum, totiž Buddhy,...více
kjang (rkjang) druh divokého osla (Equus kyang), rozšířený po celé tibetské náhorní plošině.
kjen (rkjen) druhotná, "dotvářející", příčina; viz. gju.
Kjičhu (Skjid-čhu) dosl. "Řeka štěstí", levý přítok řeky Cang-po; na jejím dolním toku se po pravé straně rozkládá...více
kjilkhor (dkjil- khor) tib. výraz pro mandalu.
Kökenúr (mong.) dosl. "Modré jezero", velké sladkovodní jezero v severozápadní Číně, známé též jako Čching-chaj-chu...více