A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
la, lag (lags) 1. použito v osloveních, dodává nádechu uctivosti či zdvořilosti, kupř. ane la!, "paní teto!",...více
Labrang (Bla-brang) osada jihovýchodně od Si-ningu se slavným klášterem (založ. 1709) a tiskárnou tibetských textů....více
Ladak (Ladakh) oblast na hranici Tibetu a Kašmíru.
lagso (lags-so) přitakání; viz. též la.
lama (bla-ma) dosl. "nemající nad sebe vyššího", označení striktně vyhrazené toliko pro příslušníky nejvyšší...více
Lan-čou hlavní město provincie Kan-su v severozápadní Číně.
Leh Leh (č. Léh) je město na horním toku řeky Indus v Himálaji, centrum oblasti Ladak náležící...více
Lhabcünpa (Lha-bcun-pa) věhlasný tibetský lama 17. století, šířící horlivě lamaismus v sousedním Sikkimu a uctívaný...více
lhačam (lha-lčam) uctivé oslovení vdaných žen z vyšších společených vrstev; obvykle ve spojení lhačam kušo,...více
lhakhang (lha-khang) dosl. "dům boží", nejčastěji malá místnost, kde stojí "rodinný oltář" se soškami buddhů...více
Lhasa (Lha-sa) Dosl. "Místo bohů", hlavní město dnešní Tibetské autonomní oblasti ČLR, centrum duchovní a...více
Lhündub (Lhun-grub) osobní jméno s významem "Zázračně stvořený".
locchawa (lo-ccha-ba) překladatel, zejména sanskrtských buddhistických textů do tibetštiny.
Lop-nor "Putující jezero", jezero na severním okraji Tibetu.
lu (klu) neboli nágové (skrt.) jsou démonické bytosti s lidskou hlavou a hadím či dračím tělem.
lukhang (klu-khang) "kaple" zasvěcená démonickému božstvu lu (skrt. nága).
lunggom (rlung-sgom) "dechové cvičení", schopnost ovládat dech; nezbytná součást levitačních cviků tibetských ...více
lunggompa (rlung-sgom-pa) Člověk praktikující dechové cvičení.