A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
nága (skrt.) viz lu.
Nagčhukha (Nag-čhu-kha) město v severovýchodní části Předního Tibetu na důležité silnici spojující severozápadní...více
naldžorpa (rnal- bjor-pa) dosl. "ten, jenž dosáhl pokoje"; tímto termínem jsou označováni náboženští asketové, mystikové...více
nambu (snam-bu) tlustá vlněná látka, obvykle horší kvality, nežli je purug.
nämo (gnas-mo) dosl. "paní domu", zdvořilé oslovení hospodyně.
namše (rnas-šes), vlastně nampar šepa (rnam-par šes-pa) filosofický termín pro "vědomí", schopnost uvědomovat si svou existenci i jevy okolního světa...více
naraka (skrt.) buddhistické "peklo" (spíše "očistec", protože buddhismus nezná kategorii věčných posmrtných...více
ňerpa (gňer-pa) osobní manažer velkých lamů, intendant.
Ňethang (Sňe-thang) jméno osady vzdálené asi 20 km jihozápadně od Lhasy na pravém břehu řeky Kjičhu. Spjato se jménem...více
nga homonymní slovo s významem "já" (psáno nga) nebo "pět" (psáno lnga). Ve výslovnosti se obě slova...více
ngagpa (sngags-pa) dosl. "znalec magických formulek" (a jejich účinného použití); kouzelník a "lékař" v jedné...více
Ngarong (Lnga-rong) dosl. "Pět údolí", místní jméno v amdoském kraji severně od jezera Kökenúr, s proslavenou poustevnickou...více
ngönše (mngon-šes) dosl. "ten, jenž umí předvídat", člověk obdařený nadpřirozenou schopností číst v myšlenkách...více
ňingdug (sňing-sdug) milenka.
ňingdže (sňing-rdže) slitování, soucit.
ňingdže, ngancchö gjalpo la! (sňing-rdže nga-ccho i rgjal-po lags) dosl. "slitování, náš pane králi!".
ňingdže, pönpo la! (sňing-rdže dpon-po lags) dosl. "slitování, milostivý vládce!".
Ňingmapa (Rňing-ma-pa) dosl. "Stará škola", neboli předreformní fáze tibetského buddhismu, spjatá se jménem indického...více
nirvána (skrt.) cíl duchovního snažení všech buddhistů; vymanění se z koloběhu ustavičného znovuzrozování...více
nor (mong.) "jezero".
Nordzinma (Nor- dzin-ma) osobní jméno s významem "majitelka bohatství".
Nub Dewačän (Nub Bde-ba-čan) dosl. "Západní ráj", v němž vládne buddha Amitábha (Öpagme) a kde sídlí též jeho "duchovní...více