A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
Padma viz Padmasambhava.
Padmasambhava indický mág, který v 8. století navštívil na pozvání krále Tibet a hlásal tam buddhismus v...více
pajenrong (?) lokalita v amdoské oblasti.
pajuma (?) druh bambusu, jehož kolínka jsou daleko jedno od druhého.
Paldžor (Dpal- bjor) osobní jméno s významem "sláva, velikost".
Päma (Pad-ma) osobní jméno s významem "lotos".
pančhenlama (pan-čhen-bla-ma) po dalajlamovi druhý nejvyšší církevní představitel Tibetu, představený kláštera Tašilhünpo....více
Pasang (Pa-sangs) osobní jméno s významem "planeta Venuše" a přeneseně šestý den tibetskkého týdne (pátek)....více
Phagri-dzong (Phag-ri-rdzong) město na pomezí Tibetu, Bhútánu a Sikkimu. Důležité obchodní a dopravní centrum.
phar gjug! (phar rgjugs) dosl. "táhni pryč!", "odejdi!".
phaša zangän (pha-ša za-mkhan) dosl. "ten, kdo jí maso z otce", velmi sprosté tibetské zaklení.
pholba (pho-lha) dosl. "bůh předků z otcovy strany", jakýsi "anděl strážný" člověkovy pravé strany.
pönpo (dpon-po) vládce, náčelník (kupř. obce, kraje apod.).
Popa (Spo-pa) obyvatel kraje Pojul (Spo-jul) v nejzápadnější části Khamu neboli Východního Tibetu.
Potála (Po-tá-la) dalajlamovský palác ve Lhase, zbudovaný v 17. století na vrcholku "Rudého kopce"
pundit (pandita) Učený bráhmán (indický učenec), v tomto případě domorodý výzkumník a zeměměřič (Native...více
purug (spu-phrug) vlněný serž nejlepší kvality.