A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
Sadleč viz Satleč.
Sakja (Sa-skja) proslulý klášter v Západním Tibetu, sídlo stejnojmenné sekty Sakjapy.
Šákja Thub-pa (Šákja Thub-pa) tibetský překlad jména Šákja-muni, "Schopný z rodu Šákjů", pod nímž je znám Buddha Gauta...více
Saluen řeka pramenící na severní straně Transhimálají, ústí do Indického oceánu.(Hedin, nutno ov...více
Šambhala (Šam-bha-la) Shambala, Shampulla, Schamballah, bájné město násilí a moci ukryté někde v jeskyních pod Himálajem,...více
Šambhalä mönlam (Šam-bha-la'i smon-lam) dosl. "modlitba za Šambhalu", profeticko-liturgický text třetího pančhenlamy.
Samjä (Bsam-jas) malá osada jihovýchodně od Lhasy na levém břehu řeky Cangpo, proslulá svým starobylým klášterem,...více
sämo (sras-mo) dcera (zdvoř.); slečna.
šamthab (šam-thabs) suknice, dolní část mnišského oblečení, tvořená kusem látky stejné šíře, jejíž oba konce...více
sang (srang) hmotnost a měnová jednotka; unce, tael.
sang jum (gsang jum) Dosl. "mystická žena či matka". Tak jsou označovány manželky mnichů-kouzelníků. Jejich sňatky...více
Šartong (Šar-ltong?) vesnice v jižním Tibetu.
Satjakáma (skrt.) dosl. "ten, kdo miluje pravdu", postava indické mytologie.
Satleč (Sadleč, Sutlej) řeka, největší přítok Indu
sem rangnä čhung, sem nagla thim (sems rang-nas bjung, sems nang-la thim) Citát básníka Milaräpy (1040)
šen-fu (čín.) dosl. "duchovní otec", tak byli v Číně původně označováni katoličtí kněží-misionáři; ojediněle...více
Sera (Se-ra) velký klášter sekty Gelugpy v těsné blízkosti Lhasy (založ. 1419).
Šerab (Šes-rab) osobní jméno s významem "učenost".
Si-ning město v severozápadní Číně, správní středisko provincie Čching-chaj. Tib. Ziling.
Si-wan-c' malá obec nedaleko dnešního Čang-ťia-kchou za Velkou čínskou zdí (asi 180 km severozápadně...více
sien-šeng (čín.) dosl. "dříve narozený"; pán, uctivé oslovení "pane!".
Šigatse

viz Žikace

šinde (ši- dre) přízraky mrtvých, zlí duchové z kategorie de.
Singi-kamba "lví řeka", tibetské označení pro řeku Indus.
sollhag (gsol-lhag) dosl. "zbytky jídla", rozdělované z panovníkovy tabule významným úředníkům a jiným osobám...více