A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
Ta Chüré historický název města Urgy ve Vnějším Mongolsku (dnešní Ulánbátar, hlavní město Mongolské...více
Tagkar rithö (Stag-dkar ri-khrod) dosl. "Poustevna bílého tygra".
Taglikové "Obyvatelé hor", východoturecký kmen obývající severní Tibet. Zlatokopové a lupiči.
tamka (tam-ka) stříbrná mince, jejíž hodnota se v Mipamově době rovnala přibližně jedné čtvrtině indické...více
Tändzin (Bstan- dzin) osobní jméno s významem "ten, kdo se přidržuje (Buddhovy) nauky". Toto jméno bývá v cestopisné...více
Tangutové kočovný národ v severovýchodním Tibetu, převážně lupiči.
Taši (Bkra-šis) osobní jméno s významem "štěstí, požehnání".
Taši-lunpo viz Tašilhünpo
tašilama (bkra-šis-bla-ma) ve starší cestopisné literatuře označení pro pančhenlamu, představeného kláštera Tašilhünpo...více
Tašilhünpo (Bkra-šis-lhun-po) dosl. "hora požehnání", velký klášter sekty Gelugpy u Žikace (až 3800 mnichů), pančhenlamova...více
Tengrinúr (mong.) dosl. "Nebeské jezero", velké slané jezero severozápadně od Lhasy. Tibetský název Namccho-namccho...více
terai, též taráí obecný název nížinných částí Nepálu, Sikkimu a Bhútánu, kde jižní svahy Himaláje přecházejí...více
thang (thang) náhorní step s řídkým travnatým porostem.
thangka (thang-ka) typický tibetský obraz: nezarámované plátno či papír s výjevy lamaistických božstev. Může...více
Tharčhin (Mthar-phjin) osobní jméno s významem "ten, jenž dosáhl hranic (dokonalosti)".
therma (ther-ma) druh plátna, serž; obecně známá a vysoko ceněná je therma cethangská.
Thinlä (Phrin-las) osobní jméno s významem "čin, skutek".
Tibet "Země sněhu", obrovská náhorní plošina ve střední Asii, ležící mezi pohořím Kuen-lun a ...více
Tobdän (Stobs-ldan) osobní jméno s významem "silák".
tögag (stod- gag) kazajka, horní část mnišského oblečení, zpravidla bez rukávů, zastrkovaná pod šamthab.
Tongkhor (Stong- khor) lokalita v amdoském kraji poblíž Siningu.
torma (gtor-ma) obětní předměty (nejčastěji placky ve tvaru pyramidky, uhnětené z těsta či rýže), přinášené...více
Tosu (mong.) jezero v Amdu.
Tosun-nor jezero v severním Tibetu (totéž jako Tosu?)
Transhimálaj rozsáhlý horský systém, řetěz pohoří ležících "za Himálajem", objeven a pojmenován S. Hedinem,...více