A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
Wangčhen (Dbang-čhen) osobní jméno s významem "mocný".
wangkur (Dbang-skur) dosl. "vybavit mocí"; počáteční uvedení či zasvěcení do něčeho (kupř. magických obřadů...více