A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
Urga (stmo. Örige, nmo. Örgö) hlavní město bývalého Vnějšího Mongolska, dnešní Ulanbátár, hlavní město Mongolské (lidové?)...více
Wangčhen (Dbang-čhen) osobní jméno s významem "mocný".
wangkur (Dbang-skur) dosl. "vybavit mocí"; počáteční uvedení či zasvěcení do něčeho (kupř. magických obřadů...více
Yak viz jak
žabpä (žabs-pad) dosl. "lotosonohý", titul ministrů-kalönů (bka -blon) místní tibetské vlády.
žalngo (žal-ngo) správce kláštera, volený zpravidla na několik let, jemuž podléhají veškeré administrativní...více
žamar (žwa-dmar) dosl. "červené čepice". Tak se nazývají příslušníci předreformní lamaistické sekty Ňingmapy,...více
zamdongdü (zam-gdong-bdud) dosl. "duchové sídlící u mostů"; viz též dü.
zän (gzan) mnišský svrchní plášť ve formě tógy, zapínaný pouze u krku.
Zangkar (Zangs-dkar) osobní jméno s významem "bílá měď"; též místní jméno v západním Tibetu.
Žikace (Gžis-ka-rce)

Město na pravém břehu řeky Cangpo, správní středisko Zadního Tibetu. V jižním předměstí...více

Ziling (Zi-ling) viz Si-ning.
zimpön (gzim-dpon) komorník, osobní služebník (zejména dalajlamů a jiných vysokých církevních hodnostářů)....více
žo (žo) kyselé, ztvarohovatělé jačí mléko; každodenní nápoj Tibeťanů.
žol (žol) osada, resp. skupina domů pod tvrzí či palácem, "podhradí", "dolní město".