A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
čhiling (phji-gling) dosl. "cizozemci", cizinci, zejména Angličané.
čhö (čhos) mnohovýznamový pojem, nejčastěji překládaný termínem "náboženství, nauka" (rozumí se Buddhova)....více
Čhökhor (Čhos-khor) klášter "kola (Buddhovy) nauky". V buddhistické symbolice je kolo znakem doktríny; "otáčet kolem"...více
čhökjong (čhos-skjong) dosl. "strážce (Buddhovy) nauky", zvláštní skupina lamaistických božstev; nezřídka bývalí...více
čhöpa (čhos-pa) nejobecnější výraz pro stoupence Buddhova učení, v užším smyslu pak označení příslušníků...více
čhörten (mčhod-rten) též čorten, původní význam "schránka obětních předmětů", obecně pak schránka tělesných...více
Chotan město(?),kde(?)
cipa (rcis-pa) osoba nadaná mocí předpovídat lidské osudy; hvězdopravec, astrolog. Původní význam "počtá...více
čiwa (lči-ba) dobytčí trus; usušený slouží za palivo, a je tudíž v zemi, jako je Tibet, kde je nedostatek dřeva,...více
Cöndü (Brcon- sgrus) osobní jméno s významem "píle, pracovitost, houževnatost".
Cöndub (Rcol-sgrub) osobní jméno s významem "houževnatost, vytrvalost".
čorten viz čhörten
dákiní (skrt.) Nebeské víly, nadpřirozené bytosti z kategorie čhökjongů. Řečí dákiní se myslí ty pasáže...více
dalajlama (z mong. dalaj, "oceán" + tib. bla-ma, "lama") titul nejvyššího duchovního a světského představitele Tibetu, pokládaného za převtělence bódhisattvy...více
dälog (das-log) dosl. "ten, kdo přichází ze záhrobí". V Tibetu se stává, že někteří lidé, když upadli do...více
damngag (gdams-ngag) dosl. "rada, pokyn, směrnice", užíváno však ve smyslu "přikázání, nauka"; vztahuje se pak na...více
Dämodžong (Bras-mo-ldžongs), též Dändžong (Bras-ldžong) dosl. "Země rýže", tibetský historický název pro Sikkim.
Dangra-jum-tso svaté jezero ve středním Tibetu
dapa (grwa-pa) dosl. "školák", nejnižší kategorie tibetských mnichů; přeneseně pak obecné pojmenování všech...více
Däpung (Bras-spungs) dosl. "hromada rýže", velký klášter sekty Gelugpy západně od Lhasy (zal. 1416).
Darcendo (Dar-rce-mdo) čín. Ta-ťien-lu, důležité dopravní a obchodní centrum v čínsko-tibetském pomezí (pozdější...více
de (bre) jednotka hmotnosti; původně objem jamky, vyšlápnuté kravským kopytem.
Dečhen (Bde-čhen) místní jméno, lokalita vzdálená asi 25 km východně od Lhasy na jižním břehu řeky Kjičhu....více
demo (dred-mo) medvěd.
di (bri) kráva jaka, jačice.