A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
di kä daggi thöpa dü čigna (di skad bdag-gis thos-pa dus gčig-na) dosl. "tato slova jsem slyšel: jednoho času když...", stereotypní začátek buddhistických súter,...více
dogpa (brog-pa) Tibetští pastevci, kočující se svými stády po náhorních planinách.
Dolma (Sgrol-ma) osobní jméno s významem "vysvoboditelka".
doma (gro-ma) sladké brambory, připomínající svou chutí jedné kaštany.
Domo (Gro-mo) městečko v tibetsko-sikkimském pohraničí, důležité karavanní středisko. Z map známější...více
dompa (dom-pa) délková míra zvíci rozpjatých paží; sáh.
dönňer (mgron-gňer) funkcionář uvádějící návštěvníky k audiencím (zejména u dalajlamy, ale i světských hodnostářů);...více
dordže (rdo-rdže) malé rituální žezlo ve tvaru hromoklínu, nezbytná součást téměř každého náboženského...více
Dordže Džigčhe (Rdo-rdže Džigs-bjed) zastrašující ochranné božstvo z kategorie jidamů. Zobrazován obvykle s několika hlavami, z nichž...více
dsong viz dzong
dü (bdud) kategorie zlých duchů, považovaných za úhlavní nepřátele buddhistické víry.
dubthab (sgrub-thabs) metoda "krocení" zlých duchů a jejich "přinucení" vstoupit do služeb člověka. Zvláštním druhem...více
dubthop (grub-thob) dokonalý muž, světec, zpravidla schopný konat zázraky; divotvorce.
Dugjul (Brug-jul) dosl. "Země hromu", tibetský název pro Bhútán.
Dugpa (Brug-pa)

Bhútánec, obyvatel země Dugjul.

Dulan-Kit lámaistický klášter v severním Tibetu
džagpa (džag-pa) lupič, bandita.
Džampäjang (Džam-pa i-dbjangs) Dosl. "s líbezným hlasem", lamaistické božstvo z kategorie bódhisattvů, zosobnění moudrosti a...více
dzomo (mdzo-mo) kříženec jaka s krávou (samice).
Džomo Gangkar (Džo-mo Glangs-dkar) dosl. "vládkyně bílých sněhů", jiné jméno pro nejvyšší horu světa Džomolangmu (Džo-mo-glang-ma)...více
dzong (rdzong) 1. území pod správou úředníka zvaného dzong-pön (rdzong-dpon); 2. tvrz či pevnost, v níž obvykle...více
džowo (džo-bo) pán; ctihodný (v osloveních), méně vznešené než rinpočhe.
františkáni též minorité, bosáci. Mnišský(?) řád sv. Františka z Assisi, který hlásal následování Krista...více
Ga (Sga, resp. Lga) kraj v severozápadní části Khamu v blízkosti hranic Čching-chaje.
gale pheb (ga-le phebs) dosl. "jdi, resp. jděte pomalu!", zdvořilý pozdrav na rozloučenou s těmi, kdo odcházejí ("šťastnou...více