A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ü | W | Y | Z
lunggompa (rlung-sgom-pa) Člověk praktikující dechové cvičení.
ma (ma) žena, matka.
Mahákála (skrt.) tib. Nagpo čhenpo (Nag-po čhen-po), dosl. "Velký černý", původně hinduistické božstvo, které...více
Manasaróvar (skrt.) jezero (kde, doplnit)
mandala (skrt.) původní význam "okruh, sféra", čímž se v kontextu náboženského ritualismu rozumí kruhově...více
mani (skrt.) dosl. "klenot", součást známé lamaistické modlitby óm, mani padme, húm!
mantra (skrt.) magická formulka či invokace, jejíž síla spočívá v okultní moci specifických zvuků, nezřídka...více
mi majin (mi ma-jin) dosl. "ne-lidé", duchové.
Milaräpa (Mi-la-ras-pa) vlastním jménem Žäpa Dordže (Bžad-pa Rdo-rdže, 1040-1123), známý poustevník a básník, příslušník...více
minag (mi-nag) dosl. "černý člověk", totiž zatemněný, nevzdělaný, pokud jde o věci náboženské.
Mindolling (Smin-grol-gling) klášter "dokonalého vysvobození", proslulé středisko sekty Dugpy ( Brug-pa) jihovýchodně od Lhasy...více
Mipham Rinčhen (Mi-pham Rin-čhen) dosl. "vzácný nepřemožitelný", jméno legendárního lamy z 11. století, žáka Atíšova, zakladatele...více
mo (mo) věštecký úkon, při němž se podle různých znamení hledá odpověď na otázky, položené n...více
molha (mo-lha) bůh předků z matčiny strany, jakýsi "anděl strážný" člověkovy levé strany.
momo, resp. momog (mog-mog) sekané maso, obalené těstem a dušené.
mopa (mo-pa) věštec, jasnovidec. Jeho postavení je považováno za nižší, nežli je postavení cipy, resp. ...více
nága (skrt.) viz lu.
Nagčhukha (Nag-čhu-kha) město v severovýchodní části Předního Tibetu na důležité silnici spojující severozápadní...více
naldžorpa (rnal- bjor-pa) dosl. "ten, jenž dosáhl pokoje"; tímto termínem jsou označováni náboženští asketové, mystikové...více
nambu (snam-bu) tlustá vlněná látka, obvykle horší kvality, nežli je purug.
nämo (gnas-mo) dosl. "paní domu", zdvořilé oslovení hospodyně.
namše (rnas-šes), vlastně nampar šepa (rnam-par šes-pa) filosofický termín pro "vědomí", schopnost uvědomovat si svou existenci i jevy okolního světa...více
naraka (skrt.) buddhistické "peklo" (spíše "očistec", protože buddhismus nezná kategorii věčných posmrtných...více
ňerpa (gňer-pa) osobní manažer velkých lamů, intendant.
Ňethang (Sňe-thang) jméno osady vzdálené asi 20 km jihozápadně od Lhasy na pravém břehu řeky Kjičhu. Spjato se jménem...více