Calvert

Angličan, nevoják(!). Překročil průsmyk Džukti-la (Gugti-la) v Transhimálajích rok před Hedinem (1906).

Související výpravy: