Das, Sarat Chandra

Pundit, Bengálec, předloha pro Kyplingova Kima, pobýval v Tibetu 2x. V r. 1879 žil nějakou dobu v klášteře Tašilhünpo, v letech 1881-1882 prováděl topografická měření jezera Jamdogccho a řeky Cangpo od Žikace po Cetham, pobýval rovněž nějaký čas ve Lhase.

Související výpravy: Dílo: