D'orville, Albert

Pravděpodobně jezuita (zřejmě Belgičan), r. 1661 přišel společně s J. Grueberem do Lhasy. Zachoval se jeho cestovní deník (viz Bílá pyramida - rozpor s Hedinem!). Působili v Pekingu, kde r. 1661 obdrželi z Říma příkaz k návratu domů. Vzhledem k tomu, že čínské přístavy byly v té době blokovány holandským loďstvem, rozhodli se cestovat přes pevninu. Vyrazili v červnu a šli přes Si-ning, zemi Tangutů a Lhasu, kde zůstali dva měsíce. Odtud do Kuthi v Nepálu a do Agry, kde Dorville zemřel. Mezi Pekingem a Agrou byli na cestě 214 dní. Grueber šel sám dále přes Ormus do Říma. Cestou zpět do Číny r. 1665 zemřel i on. Jejich zápisky se ztratily (viz Hedin - Mt. Everest), ale některé údaje o jejich cestě uvádí Anastasius Kircher ve svém slavném díle "China illustrata".

Související výpravy: