akhu (a-khu)

strýc z otcovy strany; též zdvoř. oslovení dospělých mužů, těšících se obecné autoritě a úctě.