Amdo (A-mdo)

historický název někdejšího severovýchodního Tibetu; dnešní čínská provincie Čching-chaj.