ane (a-ne)

teta (žena otcova bratra); též zdvoř. oslovení lamaistických mnišek, případně manželek ženatých mnichů-dapů.