banag gönpa (sbra-nag dgon-pa)

v amdoském nářečí "kočovný" klášter, v němž jsou mnišské příbytky nahrazeny plstěnými stany z černé jačí srsti. Přemisťuje se spolu se sezónním pohybem pastevců.