bardo (bar-do)

dosl. "mezi dvojím", tzn. stav mezi smrtí a znovuvtělením do nějaké bytosti, trvající zpravidla ne více a ne méně než 49 dní. Tibeťané však tomuto pojmu rozumí rovněž tak, že i přítomný život každého člověka je ve skutečnosti bardo, ježto leží "uprostřed" mezi jeho existencí předchozí a příští.