Barkor (Bar-skor)

dosl. "Vnitřní okruh", spleť ulic ve středu města Lhasy.