bönpo (bon-po)

stoupenec bönistického náboženství, bönista; příslušník duchovního stavu bönistické církve. V Tibetu, kde nyní převládá buddhismus, vykonávají bönističtí kněží ponejvíce funkce věštců a kouzelníků. Též příslušník lamaizované sekty bönpoistů.