cän (bcan)

zlí duchové přinášející lidem rozmanité nemoci.