Grueber, Johannes

Jezuita (zřejmě Rakušan), r. 1661 přišel společně s A. d'Orvillem do Lhasy (zachoval se d'Orvillův cestovní deník - viz Bílá pyramida - rozpor s Hedinem!). Působili v Pekingu, kde r. 1661 obdrželi z Říma příkaz k návratu domů. Vzhledem k tomu, že čínské přístavy byly v té době blokovány holandským loďstvem, rozhodli se cestovat přes pevninu. Vyrazili v červnu a šli přes Si-ning, zemi Tangutů a Lhasu, kde zůstali dva měsíce. Odtud do Kuthi v Nepálu a do Agry, kde Dorville zemřel. Mezi Pekingem a Agrou byli na cestě 214 dní. Grueber šel sám dále přes Ormus do Říma. Cestou zpět do Číny r. 1665 zemřel i on. Jejich zápisky se ztratily (viz Hedin - Mt. Everest), ale některé údaje o jejich cestě uvádí Anastasius Kircher ve svém slavném díle "China illustrata".

Související výpravy: