cchampa (mcchams-pa)

dosl. "ten, kdo žije v ústraní" a koná "duchovní cvičení".