Cöndü (Brcon- sgrus)

osobní jméno s významem "píle, pracovitost, houževnatost".