čam (lčam)

vdaná žena, manželka; v osloveních nejčastěji ve spojení čam kušo, "milostivá paní".