Čangpal (původní ortografie není z francouzského přepisu

Tchangpal