Aufschneiter, Peter (1899-1973)

Rakouský horolezec, vedoucí německé expedice Nanga Parbat 1939. Společně s H. Harrerem uprchl v průběhu II. světové války ze zajateckého tábora v Indii do Tibetu. Jako zemědělský inženýr řídil v letech 1946-50 stavby zavlažovacích kanálů v okolí Lhasy, při kterých učinil zajímavé archeologické nálezy. Jednalo se s největší pravděpodobností o vůbec první archeologický průzkum v této oblasti. Objevil např. keramiku zcela neznámého typu a hroby s neporušenými kostrami, což je v rozporu s tradičním způsobem tibetského pohřbívání.

Související výpravy:
Související literatura: