čhiling (phji-gling)

dosl. "cizozemci", cizinci, zejména Angličané.