čhö (čhos)

mnohovýznamový pojem, nejčastěji překládaný termínem "náboženství, nauka" (rozumí se Buddhova). Odpovídá skrt. dharma.