Čhökhor (Čhos-khor)

klášter "kola (Buddhovy) nauky". V buddhistické symbolice je kolo znakem doktríny; "otáčet kolem" je pak totéž co "hlásat nauku, kázat učení".