čhökjong (čhos-skjong)

dosl. "strážce (Buddhovy) nauky", zvláštní skupina lamaistických božstev; nezřídka bývalí démoni, zkrocení některým mágem a zavázaní přísahou ochraňovat věřící.