čhöpa (čhos-pa)

nejobecnější výraz pro stoupence Buddhova učení, v užším smyslu pak označení příslušníků duchovního stavu; "kněz".