čhörten (mčhod-rten)

též čorten, původní význam "schránka obětních předmětů", obecně pak schránka tělesných ostatků, "hrobka", zejména význačných lamů-převtělenců. Zpravidla zděná stavba, v půdorysu čtvercová, přecházející v kupoli a zakončená emblémy slunce a měsíce (typický tvar indické stúpy). Jsou známy i čhörteny menších rozměrů, zhotovené ze stříbra a vykládané zlatem a drahokamy ("relikviář").