dákiní (skrt.)

Nebeské víly, nadpřirozené bytosti z kategorie čhökjongů. Řečí dákiní se myslí ty pasáže svatých písem, které představují pouhý tibetský přepis sanskrtského textu, začasté zkomoleného a zcela nesrozumitelného, jakoby psaného "nebeskými vílami". Těmto zkomoleným textům se přikládají obzvláštní magické účinky.