dalajlama (z mong. dalaj, "oceán" + tib. bla-ma, "lama")

titul nejvyššího duchovního a světského představitele Tibetu, pokládaného za převtělence bódhisattvy Avalókitéšvary, patrona tibetské země. Dalajlamové jsou běžně oslovováni kjabgön rinpočhe, "vzácný ochránce". Správná výslovnost by měla být Talaj-láma.