damngag (gdams-ngag)

dosl. "rada, pokyn, směrnice", užíváno však ve smyslu "přikázání, nauka"; vztahuje se pak na celý komplex náboženských doktrín a teorií, jež lama přebírá od svého duchovního učitele-gurua a jež pak sám předává svým žákům.