dapa (grwa-pa)

dosl. "školák", nejnižší kategorie tibetských mnichů; přeneseně pak obecné pojmenování všech adeptů mnišského života.