di kä daggi thöpa dü čigna (di skad bdag-gis thos-pa dus gčig-na)

dosl. "tato slova jsem slyšel: jednoho času když...", stereotypní začátek buddhistických súter, vyprávějících o rozmluvách Buddhy s jeho učedníky.