Dolma (Sgrol-ma)

osobní jméno s významem "vysvoboditelka".